Zpracování průkazu energetické náročnosti

Co je to průkaz energetické náročnosti?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zařazuje budovu do příslušné třídy (A až G) a stanovuje tak, kolik energie se v budově spotřebuje při standardním provozu. Hodnotí se energie na vytápění, energie na osvětlení, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizace. Tento průkaz má platnost 10 let a může Vám ho zpracovat pouze energetický specialista, který byl schválen Ministerstvem průmyslu.

Kdo má povinnost nechat si zpracovat PENB?

  • při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy
  • pro budovu užívanou orgánem veřejné moci s plochou větší než 250 m2
  • pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy
  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
  • při pronájmu budovy