Ceník projektových prací

Návrh změn dispozice – studie 500 Kč
Změna střešních oken za 1 ks 800 Kč
Posunutí jedné příčky bez řemesel 1 000 Kč
Posunutí jedné příčky včetně řemesel 1 300 Kč
Posunutí jednoho okna (dveří) 1 500 Kč
Posunutí komínu 1 500 Kč
Úprava fasády, obklady apod 2 000 Kč
Projekty pro územní řízení včetně tech. zprávy 3 000 Kč
Úprava (snížení, zvýšení nadezdívky) 3 000 Kč
Změna materiálu 3 500 Kč
Změna stropní konstrukce 3 500 Kč
Úprava střechy (prodloužení, krácení) 3 500 Kč
Osazení do terénu a napojení na sítě (jednoduché) 7 500 Kč
Přístavba carportu7 000 Kč
Osazení do terénu a napojení na sítě (ve svahu) 8 500 Kč
Přístavba garáže 9 000 Kč
Přístavba dvougaráže 10 000 Kč
Osazení do terénu a napojení na sítě (v příkrém svahu) 12 000 Kč
Rozšíření domu ve stavební části (na jedné straně) 12 000 Kč
Podsklepení objektu 15 000 Kč
Rozšíření domu včetně řemesel (na jedné straně) 16 000 Kč