Ceník poskytovaných služeb

Návrh změn dispozice – studie 1 500 Kč
Změna střešních oken za 1 ks 800 Kč
Posunutí jedné příčky bez řemesel 1 000 Kč
Posunutí jedné příčky včetně řemesel 1 300 Kč
Posunutí jednoho okna (dveří) 1 500 Kč
Posunutí komínu 1 500 Kč
Úprava fasády, obklady apod 2 000 Kč
Projekty pro územní řízení včetně tech. zprávy 3 000 Kč
Úprava (snížení, zvýšení nadezdívky) 3 000 Kč
Změna materiálu 3 500 Kč
Změna stropní konstrukce 3 500 Kč
Úprava střechy (prodloužení, krácení) 3 500 Kč
Osazení do terénu a napojení na sítě (jednoduché) 7 500 Kč
Přístavba carportu 7 000 Kč
Přístavba garáže 9 000 Kč
Přístavba dvougaráže 10 000 Kč
Rozšíření domu ve stavební části (na jedné straně) 12 000 Kč
Podsklepení objektu 15 000 Kč
Rozšíření domu včetně řemesel (na jedné straně) 16 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – oblast podpory A 32 000 Kč
Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností – oblast podpory B 47 000 Kč
Výměna zdrojů tepla – oblast podpory C1 a C2 8 000 Kč
Solární termické systémy pro ohřev TUV a přitápění – Podoblast podpory C.3.2 8 000 Kč
Solární termické systémy pro ohřev TUV – podoblast podpory C.3.1 7 000 Kč
Fotovoltaické systémy – podoblast podpory C.3.3 až C.3.9 8 000 Kč
Instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – podoblast podpory C.4 8 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dle individuální domluvy.

Dle individuální domluvy.

Dle individuální domluvy.

Dle individuální domluvy.