BYTOVÝ DŮM 24

Bytový dům 24 má tři vchody. Čtyři nadzemní podlaží a nízké neobytné podkroví. V jednotlivých podlažích se nacházejí dvou a třípokojové byty se standardním vybavením. Dům je vytvořený skladbou třech odlišných jedenáctibytových sekcí „A“, „B“ a „C.“ Rozdílnou skladbou jednotlivých sekcí je možné vytvoření alternativ bytového domu s větším nebo menším počtem bytů. Členitost fasády je podpořena barevností.

Vizualizace projektu