BYTOVÝ DŮM 22

Bytový dům 22 má jeden vchod, čtyři nadzemní podlaží a neobytné nízké podkroví, je bez suterénu. V jednotlivých podlažích se nacházejí dvou a třípokojové byty se standardním vybavením. Bytový dům je věžového typu se schodištěm v centru dispozice. Hmota bytového domu je rozčleněna vystupujícími arkýři, balkony a zapuštěným schodištěm. Při vícenásobném opakování bytových domů je vhodné obměnit barevnost, aby se v zástavbě dalo jednoduše orientovat.

Vizualizace projektu