BYTOVÝ DŮM 17

Bytový dům 17 má dva vchody, čtyři nadzemní podložní a neobytné nízké podkroví. Je bez suterénu. V jednotlivých podlažích se nacházejí jedno, dvou a třípokojové byty se standardním vybavením. Přízemí je bez bytů, nachází se zde garáže, pronajímatelné prostory na komerční využití a skladové prostory bytů. Jednoduchá hmota bytového domu je členěna vystupujícími balkony a rivality.

Vizualizace projektu