BYTOVÝ DŮM 16

Bytový dům 15 má dva vchody, tři nadzemní podlaží a obytné podkroví. Je bez suterénu. Na jednotlivých podlažích se nacházejí dvou a třípokojové byty se standardním vybavením. V přízemí se nacházejí skladové, technické a pronajímatelné prostory určené na komerční účely a dva dvoupokojové byty s možností bezbariérové úpravy. Bytový dům je vytvořený skladbou nerovnoměrných sekcí, což umožňuje vytváření půdorysných a objemových s větším nebo menším počtem sekcí.

Vizualizace projektu