BYTOVÝ DŮM 14

Popis bytového domu Bytový dům 14 má dva vchody, čtyři nadzemní podlaží a nízké neobytné podkroví. Je bez suterénu. NA jednotlivých podlažích se nacházejí dvou a třípokojové byty se standardním vybavením. V přízemí se nachází jednopokojové byty s možností bezbariérové úpravy. Bytový dům je vytvořený skladbou rovnoměrných sekcí, což umožňuje vytváření půdorysných a objemových alternativ s větším nebo menším počtem sekcí.

Vizualizace projektu