BYTOVÝ DŮM 13

Popis bytového domu Bytový dům 13 je vytvořený skladbou stejných sekcí, což umožňuje vytváření půdorysných a objemových alternativ s větším, nebo menším počtem sekcí. Bytový dům má dva vchody, tři nadzemní podlaží a obytné podkroví. Je bez suterénu. Na jednotlivých podlažích se nacházejí třípokojové byty se standardním vybavením. V přízemí se nachází jednopokojový byt s bezbariérovou úpravou.

Vizualizace projektu